15.1.3 Serveringskök utan egen certifiering

För serveringskök som inte behöver ha en egen certifiering gäller följande:

  • Alla relevanta regler i kapitel 2 och kapitel 3 ska följas.
  • KRAVs namn och märke får användas enligt kapitel 20.
  • Personal ska vara utbildad enligt regel 15.3.2 och kunna informera kunder enligt regel 15.3.3.
  • Kopia på det gemensamma certifikatet ska finnas på plats i serveringsköket och vara väl synligt för gäster.

Serveringsköken ingår då i certifieringen av tillagningsköket, och ska kontrolleras av certifieringsorganet, men det finns inte krav på att de ska kontrolleras varje år. Certifieringsorganet avgör hur ofta varje serveringskök ska kontrolleras.

(K) Regeln är KRAVs egen