2.1.2 Verksamhet som kräver KRAV-certifiering

Ditt företag ska vara certifierat i följande fall:

  • Du producerar, förädlar, förpackar, märker, importerar eller för in produkter som ditt företag använder eller marknadsför med KRAVs namn eller märke. (EU/K)
  • Du hanterar eller lagrar oförpackade och omärkta KRAV-certifierade produkter, utan att vara registrerad för varumärkesanvändning, se regel 20.4.2. (K)
  • Du marknadsför KRAV-märkta produkter och använder ditt eget namn eller varumärke (EU/K).
  • Din restaurang använder KRAVs namn eller märken för att marknadsföra verksamheten (K).
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen