15.3.3 Information till kunder

Du ska se till att det alltid finns personal på plats som kan besvara kunders frågor om vilka ingredienser som är godkända livsmedel och om ingrediensernas ursprung.

(K) Regeln är KRAVs egen