4.6.6 Maximal tillförsel av kväve (gäller inte växthus)

Ny

Du får tillföra maximalt 170 kg kväve per hektar åkermark och år med gödselmedel. (K)

Du ska beräkna tillförseln som ett genomsnittsvärde för mängden totalkväve som gödseln innehåller. Du ska redovisa beräkningen per hektar som ett genomsnittsvärde för din KRAV-certifierade åkerareal. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen