9.1.7 Konventionella råvaror som inte får användas

Trots vad som står i regel 9.1.4 och 9.1.5 får en konventionell råvara inte användas i KRAV-certifierad livsmedelsförädling:

  • i en produkt med en KRAV-certifierad ingrediens av samma slag (EU)
  • om den innehåller eller är framtagen av eller med GMO (EU)
  • om den framställts med processer som inte är tillåtna enligt regelavsnitt 9.2 (EU)
  • om den består av eller innehåller konstruerade nanomaterial (K)
  • om den innehåller tillsatser som inte är tillåtna enligt bilaga 2 (EU).
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen