4.6.3 Permanent bevuxen zon mot vattendrag (gäller inte växthus)

Du ska lämna en skyddszon på minst tre meter invid vattendrag, våtmarker och sjöar som normalt är vattenförande året om. Denna skyddszon ska vara permanent bevuxen och ogödslad. Tre meter räknas horisontellt från medelvattenlinjen. (K)

När du sprider stallgödsel intill vattendrag ska du dessutom lämna en ogödslad skyddszon som sträcker sig minst två meter in på fältet. För de vattendrag som är vattenförande året om innebär det att den ogödslade skyddszonen ska vara fem meter. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen