16.9.2 Förädlade livsmedelsprodukter

Om du vill KRAV-märka förädlade livsmedelsprodukter gäller följande (K):

  • Minst 90 viktsprocent av ingredienserna ska alltid vara KRAV-certifierade.
  • Samtliga ekologiska ingredienser som ska räknas som KRAV-certifierade ska uppfylla tilläggskraven i detta kapitel.
  • Endast de tillåtna livsmedelstillsatser som anges i bilaga 2 i KRAVs regler får ingå.
(K) Regeln är KRAVs egen