9.3.4 Tillsatser

I bilaga 2 finns en lista över de tillsatser du får använda. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen