Bilaga 4 – KRAVs märken

Bilagan anger KRAVs olika märken och vilka regler eller regelområden som du ska uppfylla för att få använda dem.

KRAV-märket

KRAVs märke i färg.

• Regelområde: Du får använda KRAV-märket om du är certifierad och upp- fyller reglerna 20.1.1 eller om du är registrerad för varumärkesanvändning.

• Kommentar: Du som är certifierad utifrån kapitel 12 och kapitel 15 har specifika märken avsedda för ditt regelområde, se nedan.

Du som är certifierad utifrån kapitel 12 får dock använda KRAV-märket på produktionshjälpmedel som består till 100 procent av produkter eller råvaror från KRAV-certifierad produktion.

Du som är certifierad utifrån kapitel 15 får använda KRAV märket för att markera ingredienser på menyer och vid självservering om regel 20.4.3 eller 20.4.4 är uppfylld.

 

KRAVs märke för produktionshjälpmedel

KRAVs märke för produktionshjälpmedel i grön färg.     

Regelområde: Kapitel 12 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktions hjälpmedel.

Kommentar: Får endast användas på produktionshjälpmedel som är certifierade enligt reglerna i kapitel 12.

 

KRAVs märkning för restauranger

KRAVs restaurangmärkning med en stjärna    KRAVs restaurangmärkning med två stjärnor    KRAVs restaurangmärkning med tre stjärnor

• Regelområde: Kapitel 15 Restaurang och storkök.

• Kommentar: Du får endast använda märket på verksamheter som är certifierade enligt reglerna i kapitel 15. KRAV-märket får återges på certifikat, skyltar och i övrig marknadsföring. Märket får inte användas för att märka ut KRAV-certifierade ingredienser på menyer och vid självservering.

 

KRAVs frivilliga märke för export

    

KRAVs tidigare märke för
export är tillåtet att använda
fram till 1 januari 2023.

• Regelområde:  Kapitel 9 Livsmedelsförädling, Kapitel 11 Fodertillverkning.

• Kommentar:  Det frivilliga tilläggsmärket som ersätter KRAV-märket för marknadsföring utanför Sverige. Får endast användas på KRAV-certifierade produkter avsedda för export.