Bilaga 2 – Livsmedelstillsatser

Enligt regel 9.3.4

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), får tillföras en KRAV-certifierad produkt. Ett X i kolumnen innebär att tillsatsen får användas. För produkter som både innehåller vegetabiliska och animaliska råvaror gäller att tillsatsen är tillåten om den är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.

Tillsatser för framställning av vin från vindruvor som finns upptagna i bilaga VIIIa i förordning (EG) nr 889/2008, är tillåtna.

När färger används för att stämpla ägg ska detta ske i enlighet med artikel 17 i förordningen (EG) nr 1333/2008.

Koksalt (natriumklorid) får innehålla de klumpförebyggande medel som nor-malt används. KRAV rekommenderar att koksalt utan tillsatser ska användas när det är möjligt.

Tillsats Vegetabiliska Livsmedel Animaliska Livsmedel Särskilda villkor
Kalciumkarbonater (E170) X X Får inte användas för färgning eller kalciumberikning
Svaveldioxid (E 220) X X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l.

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

Natriumpyrosulfit (E 223)   X Endast i beredningar av, vild-fångad fisk och skaldjur.
Kaliumpyrosulfit (E 224) X X

Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l,

(Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)

Mjölksyra (E 270) X X  
Koldioxid (E 290) X X  
Äppelsyra (E296) X    
Askorbinsyra (E 300) X X Endast för köttprodukter samt vildfångad fisk och skaldjur inom animaliska livsmedel.
Tokoferolrika extrakt (E 306) X X Antioxidant
Lecitin (E 322) X X

Endast för mjölkprodukter inom animaliska livsmedel.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.

Från och med 1 januari 2022: Endast när det härrör från ekologisk produktion

Citronsyra (E 330) X X  
Natriumcitrat (E 331) X X  
Kalciumcitrat (E 333) X    
Vinsyra (L(+)-form) (E 334) X X Endast för mjöd bland animaliska livsmedel
Natriumtartrater (E 335) X    
Kaliumtartrater (E 336) X    
Monokalciumfosfat (E 341) X   Endast som jäsmedel i mjöl
Extrakt av rosmarin (E 392) X X Endast när det härrör från ekologisk produktion
Alginsyra (E 400) X X Endast för mjölkbaserade livsmedel inom animaliska livsmedel
Natriumalginat (E 401) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Kaliumalginat (E 402) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Agar (E 406) X X Endast för mjölkbaserade produkter och köttprodukter inom animaliska livsmedel
Karragenan (E 407) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Fruktkärnmjöl (E 410) X X Från och med 1 januari 2022: Endast när det härrör från ekologisk produktion
Guarkärnmjöl (E 412) X X Från och med 1 januari 2022: Endast när det härrör från ekologisk produktion
Gummi arabicum, acaciagummi (E 414 ) X X Från och med 1 januari 2022: Endast när det härrör från ekologisk produktion
Xantangummi (E 415) X X  
Taragummi (E 417) X X Endast när det härrör från ekologisk produktion
Gellangummi (E 418) X X

Endast med högt acylgrupp-sinnehåll.

Endast när det härrör från ekologisk produktion

Glycerol (E 422) X X

Endast när det härrör från ekologisk produktion.

För växtextrakt, aromer, fuktbevarare i gelkapslar och som ytskikt på tabletter

Pektin (E 440(i)) X X

Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel.

Amiderat pektin är inte tillåtet i någon produkt

Natriumkarbonater (E 500) X X  
Kaliumkarbonater (E 501) X    
Ammoniumkarbonater (E 503) X    
Magnesiumkarbonater (E 504) X    
Kalciumklorid (E 509)   X Endast tillåtet för mjölkkoagulering
Kalciumsulfat (E 516) X   Endast tillåtet som bärare
Natriumhydroxid (E 524) X   Endast tillåtet som ytbehand-ling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekolo-giska aromer
Kiseldioxid (E 551) i form av gel eller kolloid X X Endast tillåtet i örter och kryddor i form av torkat pulver, samt i aromer och propolis
Bivax (E 901) X  

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Endast ekologiskt bivax

Karnaubavax (E 903) X  

Endast som ett ytbehand-lingsmedel för konfektyr samt som skyddande metod vid obligatorisk köldbehandling av frukt som karantänåtgärd mot knätofsveckare (Thau-matoibia leucotreta), ska då anges på etikett. Endast när det härrör från ekologiska råvaror.

Från och med 1 januari 2022: Endast när det härrör från ekologisk produktion

Argon (E 938) X X  
Kväve (E 941) X X  
Syre (E 948) X X  

Ättiksyra (E260)

Sorbinsyra/sorbater (E200, E202–203)

Bensoesyra/bensoater (E211–213)

Kalciumhydroxid (E 526)

  X Endast för vildfångad fisk och skaldjur

 

(*) I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).