Bilaga 1 – Tillåtna konventionella fodermedel och fodertillsatser

Bilagan tar upp vilka konventionella fodermedel som är tillåtna, tillåtna animaliska fodermedel, samt tillåtna foderråvaror och fodertillsatser.

TILLÅTNA ANIMALISKA FODERRÅVAROR
 • Råvaror (mejeri- och äggprodukter) från KRAV-certifierad produktion.
 • Produkter från hållbart fiske är tillåtna till fjäderfä och gris under förutsättning att:
  • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och
  • användningen av proteinhydrolysat från fisk begränsas till endast unga djur.

 

TILLÅTNA VEGETABILISKA KONVENTIONELLA FODERRÅVAROR

Fram till utgången av 2021 får grisar och fjäderfän årligen ges högst 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, förutsatt att det inte finns ekologiskt producerat proteinfoder. Andelarna ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

Du får använda konventionella kryddor, örter och melass om:

 • de inte finns tillgängliga som KRAV-certifierade
 • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel
 • lantbrukarens användning begränsas till 1 procent av fodret, beräknat årligen på torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

 

TILLÅTNA FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG OCH ANDRA FODERRÅVAROR
 • Alla foderråvaror som är tillåtna enligt avsnitt 1 och 2 i bilaga V i för-ordning (EG) nr 889/2008.
 • Salt (natriumklorid) är tillåtet.

 

TILLÅTNA FODERTILLSATSER
 • Alla fodertillsatser enligt bilaga VI i förordning (EG) nr 889/2008.
 • Salt (natriumklorid) är tillåtet.