Certifiering av marknadsförare

Särskilt avsnitt 20.7