3.10.6 Minskad miljö- och hälsopåverkan från hygienarbete

Du ska följa reglerna i avsnitt 3.4 i hygienarbetet i din verksamhet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen