3.7.1 Sparsamt körsätt – förare som omfattas

Alla transport- eller arbetsfordonsförare som är permanent verksamma i den certifierade delen av ditt företag och som kör mer än 80 timmar per fordonstyp och år ska vara utbildade i sparsamt körsätt. (Exempel på fordonstyper är lantbruksmaskin, personbil och lastbil). (K)

Dina säljare som kör mer än 80 timmar per år ska ha utbildning i sparsamt körsätt oavsett om de har med sig KRAV-certifierade produkter vid varje körning eller inte. (K)

För körning i verksamheter utanför den KRAV-certifierade verksamheten (till exempel skogsarbete) behövs däremot inte någon utbildning i sparsamt körsätt.

Vid tillfälliga arbetstoppar får du anlita extrapersonal utan utbildning i sparsamt körsätt. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen