2.1.4 Regelområden

Vissa av KRAVs regler är allmänna, andra är anpassade till olika typer av verksamhet. När du åtar dig att följa KRAVs regler gör du det för ett eller flera regelområden.

De olika regelområden som finns för närvarande är (K):

Regelområde Kapitel/Avsnitt
Växtodling kapitel 4
Växthus avsnitt 4.11
Svampodling avsnitt 4.12
Djurhållning kapitel 5
Biodling kapitel 6
Vattenbruk kapitel 7
Vildväxande produktion kapitel 8
Livsmedelsförädling kapitel 9
Slakt kapitel 10
Fodertillverkning kapitel 11
Produktionshjälpmedel kapitel 12
Restaurang och storhushåll kapitel 15
Import och införsel kapitel 16
Fiske kapitel 17
Certifiering av marknadsförare avsnitt 20.7
Tillval: Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt avsnitt 4.13

 

Du som endast lagrar och/eller hanterar KRAV-certifierade produkter i lösvikt eller bulk ska vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling), 11 (Fodertillverkning) eller 12 (Produktionshjälpmedel) beroende på typ av verksamhet. (K)

Du som är lantbrukare och förädlar egna KRAV-certifierade råvaror ska följa reglerna i kapitel 9. (K)

Du som är lantbrukare och har en butik, där du köper in andras produkter som du säljer under eget namn, ska vara certifierad enligt kapitel 9. (K)

Om du som lantbrukare enbart säljer egna produkter i din butik, behöver du inte vara certifierad enligt kapitel 9. (K)