10.1.2 Djurskyddsansvarig vid varje slaktanläggning

Slakteriet ska ha en djurskyddsansvarig. Om fler än 1000 djurenheter slaktas årligen är det ett lagkrav, men KRAV-certifierade slakterier ska ha det oavsett storlek. (K)

Djurskyddsansvarig ska:

  • ha fullgjort utbildning för det kompetensbevis som krävs (förenklat förfarande godkänns inte) (SL)
  • utarbeta standardrutiner, övervaka och revidera dem, samt dokumentera eventuella brister i djurvälfärden på slakteriet (SL/K)
  • upprätta en plan för kontinuerlig förbättring i hanteringen av levande djur, och denna plan ska revideras vid rådgivningstillfällena (se regel 10.1.4) samt kunna uppvisas för certifieringsorganet vid kontroll. (K)

När det gäller ansvar för att KRAVs regler är kända och följs, se reglerna 2.3.1 och 2.3.2.

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning