8.4.3 Inga friplockare

Du får inte anlita friplockare. Det får inte heller bemanningsföretag som du anlitar göra för din räkning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen