8.4.6 Registrering av plockare

Du ska registrera alla plockare och de ska kunna identifieras via passnummer eller id-handling. Du ska registrera var alla plockare bor. När du registrerar plockare med arbetstillstånd och visum som är anställda av ett bemanningsföretag, ska du ange bemanningsföretagets namn. Alla plockare ska bekräfta att de kommer att följa reglerna för KRAV-certifierad vildväxande produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen