2.1.23 Aktörsgrupper

Ny

Om du tillsammans med andra lantbrukare bildar en aktörsgrupp som följer artikel 36 i förordning (EU) 2018/848 och andra relevanta delar av förordningen avseende aktörsgrupper och tillämpar KRAVs allmänna regler i kapitel 2, 3 och 20, samt KRAVs produktionsregler för växtodling, växthus, svampodling, djurhållning eller biodling så kan aktörsgruppen KRAV-certifieras.

Aktörsgruppen ska bland annat ha ett internt kontrollsystem.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen