20.1.2 När avtal om certifiering krävs för att få använda KRAVs namn eller märken

Du har endast rätt att märka och marknadsföra produkter och marknadsföra verksamheter med KRAVs namn eller märken om du har ett avtal om certifiering med ett certifieringsorgan och certifieringsorganet har utfärdat ett giltigt certifikat för din produktion. (K)

Om du är registrerad för varumärkesanvändning enligt regel 20.4.2 får du dock använda KRAVs namn och märke vid försäljning av oförpackade produkter direkt till konsument utan att vara certifierad.

(K) Regeln är KRAVs egen