2.1.10 KRAV-märkning i relation till andra ekologiska regelverk

Du får inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige om råvarorna är certifierade enligt ett annat ekologiskt regelverk än KRAVs regler. (K)

Vid import och införsel gäller särskilda regler för att du ska kunna KRAV-märka produkter, se kapitel 16 (Import och införsel). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen