2.1.5 Registrering hos KRAV - Ny i certifieringen

Du ska registrera dig hos KRAV med företags- och kontaktuppgifter och ange vilken verksamhet du vill certifiera. När du är registrerad hos KRAV får du ett KRAV-nummer. (K)

Registreringen kan du själv göra direkt på Mitt KRAV på www.krav.se. Vissa certifieringsorgan bistår även med detta. Du kan också alltid kontakta KRAV.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen