8.4.1 Spårbarhet

Du ska hantera din produktion så att skörden kan spåras i alla led fram till att varan antingen säljs eller förädlas inom din egen produktion. Det ska alltid vara möjligt att med utgångspunkt i den förpackade råvaran spåra den vildväxande produktionen tillbaka till ombud, plockare eller plockargrupp och plockningsplats eller plockningsområde. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen