5.4.2.3 Karantän för inköpta djur

Du ska hålla grisar som köpts in för rekrytering i karantän under minst tre veckor för att säkerställa besättningens smittskydd. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen