19.3.7 Underkännande av verksamhetsplatser

För verksamhetsplatser som inte uppfyller KRAVs regler, exempelvis på grund av en avvikelse som verksamhetsplatsen inte har åtgärdat så att den har kunnat släckas, ska platscertifikatet dras tillbaka. Du ska se till att kedjan har rutiner för att göra detta.

Rutinerna ska dessutom säkerställa att kedjan:

  • omedelbart underrättar sitt certifieringsorgan om att en verksamhetsplats blir underkänd
  • tar bort underkända verksamhetsplatser från förteckningen över verksamhetsplatser som ingår i KRAV-certifieringen
  • ser till att KRAV-märkning av produkter på verksamhetsplatsen genast upphör om det förekommit
  • tar bort alla signaler om att verksamhetsplatsen omfattas av KRAV-­certifiering
  • ser till att marknadsföring som säger att verksamhetsplatsen är KRAV-certifierad genast upphör
  • informerar kunder om att den aktuella verksamhetsplatsen inte längre ingår i certifieringen
  • upphör med all marknadsföring som påstår att alla verksamhetsplatser är certifierade, om sådan funnits.

När certifieringsorganet får information om att en verksamhetsplats underkänts ska det skicka en ny bilaga med de verksamhetsplatser som omfattas av certifieringen, se regel 19.5.5.

(K) Regeln är KRAVs egen