4.6.4 Nedbrukning av flytgödsel, urin och rötrest (gäller inte växthus)

Du ska bruka ner flytgödsel, urin och rötrest inom fyra timmar vid spridning på obevuxen mark. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen