20.1.3 Utformning av marknadsföring

Du får inte utforma marknadsföring så att den på något sätt är otillbörlig eller vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller ekologisk produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen