6.2.1 Märkning av bigårdar

Du ska märka bigårdarna så att de kan identifieras (EU). Ditt namn ska framgå så att du kan kontaktas (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen