9.1.2 Minst 90 % KRAV-certifierade ingredienser

Du får använda KRAVs namn och märke på produkter med minst 90 viktprocent KRAV-certifierade ingredienser, förutsatt att produkterna innehåller totalt minst 95 viktprocent ekologiska ingredienser (K). Du ska räkna på mängden ingående ingredienser (EU).

En EU-ekologisk ingrediens får inte användas i en produkt med en KRAV-certifierad ingrediens av samma slag (K).

Om andelen KRAV-certifierade ingredienser är lägre än 90 viktprocent får du ange vilka ingredienser som är KRAV-certifierade om du följer regel 20.3.5. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen