2.5.2 Släckning av en avvikelse

Alla avvikelser ska åtgärdas. Åtgärdandet av en avvikelse sker i två steg: Dels ska du avhjälpa det aktuella problemet och dels ska du förebygga upprepningar av avvikelsen. Du ska även redovisa vad du har gjort för ditt certifieringsorgan, som sedan ska bedöma om åtgärderna är tillräckliga. Om ditt certifieringsorgan godkänner åtgärderna är avvikelsen släckt. Om dina åtgärder inte godkänns kan avvikelsen släckas genom att du får en sanktion. Exakt hur avvikelser släcks varierar beroende på om det är en mindre, större eller avstängningsgrundande avvikelse. (K)

En sanktion kan till exempel vara att certifikatet dras tillbaka för djur, skifte eller produkt.

(K) Regeln är KRAVs egen