10.5.6 Djur som levereras av djurägaren

Ny

KRAV-certifierade djur som levereras av djurägaren eller djurens skötare och inte tillhör följande kategorier (K):

  • Högmjölkande idisslare
  • Ej avvanda djur i mjölkperioden
  • Moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan
  • Djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering får övernatta på slakteriet under förutsättning att:
     
    • Djuren levereras så sent som möjligt kvällen före slakt, efter klockan 18.
    • Djurägaren ser till att slakteriet säkerställer att djuren har riklig tillgång till foder, vatten och strö.

Regeln om maximalt 30 procent övernattande idisslare ska inte tillämpas då djurägaren levererar djuren själv. (K)

Observera att aktuella delar av avsnitt 10.4 Transport ska uppfyllas.

(K) Regeln är KRAVs egen