9.1.7 Konventionella råvaror som inte får användas

Ändrad

Trots vad som står i regel 9.1.4 och 9.1.5 får en konventionell råvara inte användas i KRAV-certifierad livsmedelsförädling (EU):

  • i en produkt med en KRAV-certifierad ingrediens av samma slag
  • om den innehåller eller är framtagen av eller med GMO
  • om den framställts med processer som inte är tillåtna enligt regelavsnitt 9.2
  • om den består av eller innehåller konstruerade nanomaterial
  • om den innehåller tillsatser som inte är tillåtna enligt bilaga 2.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen