4.13.1 Anmäla verksamheten

Du ska anmäla till ditt certifieringsorgan om du vill bli certifierad för detta regelområde i god tid innan du vill att certifieringen ska vara klar. Efter godkänd kontroll utfärdar ditt certifieringsorgan ett certifikat om att de frivilliga hygienreglerna är uppfyllda.