4.3.4 Parallellodling inte tillåten

Du får inte bedriva parallellodling, det vill säga odla samma gröda både konventionellt och KRAV-certifierat eller konventionellt och på omställningsmark. Regeln gäller även om du har för avsikt att använda den parallellodlade grödan som foder åt egna konventionella djur eller sälja all parallellodlad gröda som konventionell. (EU)

Om du odlar samma gröda på omställningsmark och på KRAV-certifierad mark räknas det inte som parallellodling. Du ska dock hålla skörd från den KRAV-certifierade grödan och den från omställningsmark åtskilda och dokumentera det. (EU)

Det räknas som parallellodling även om du odlar vår- och höstformer av samma gröda. Däremot räknas det inte som parallellodling om du odlar olika sorter som är lätta att skilja från varandra, till exempel potatis med olika skalfärg. Ett annat exempel är att du odlar havre i renbestånd på din KRAV-certifierade mark och sår in minst 10 procent korn i din konventionella havre och därmed gör den till blandsäd. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen