5.1.1.4 Undantag som inte medges i katastrofsituationer

Ny

I följande fall medges inte undantag från KRAVs regler om djurhållning, även om du har fått ett undantag från produktionsreglerna beviljat av Jordbruksverket (K):

  • Utfodring med konventionellt foder till andra djurslag än fjäderfän eller gris,
  • Utfodring med annat konventionellt foder än proteinfoder till fjäderfän och gris.
(K) Regeln är KRAVs egen