2.1.8 Följa regler och regeländringar

Du som är KRAV-ansluten ska följa KRAVs gällande regler. Dessa publiceras årligen på www.krav.se. (K)

KRAV har som mål att meddela den anslutne i god tid när reglerna för KRAV-certifierad produktion ändras. Målet är att meddela detta senast 3 månader innan de nya reglerna för året träder i kraft.

(K) Regeln är KRAVs egen