5.3.6.3 Utfodring med mjölk från moderdjur i omställning

Du får utfodra lamm och killingar med mjölk från konventionellt inköpta moderdjur när det har gått 2 månader från moderdjurens omställningsstart. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen