9.3.7 Bärare

Som bärare av enzymer är de ämnen tillåtna som behövs för enzympreparatets funktion. (I)

Bärare av aromämnen och tillsatser ska vara vatten, etanol, fetter, råvaror, eller tillåtna tillsatser enligt bilaga 2. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen