4.4.3 Skyddsavstånd till egen konventionell odling (gäller inte växthus)

Om du inom samma företag eller i annat eget företag bedriver konventionell odling och den odlingen gränsar mot din KRAV-certifierade odling så ska du tillämpa följande skyddsavstånd till den KRAV-anslutna marken (K):

  • Minst 25 meter vid kemisk bekämpning
  • Minst 10 meter vid spridning av konstgödsel
  • Minst 1 meter vid radmyllning av gödsel eller sådd med betat utsäde.
(K) Regeln är KRAVs egen