5.3.5.3 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder av god kvalitet. Bete, hö eller ensilage ska ingå i djurens foderstat. (EU) Du ska se till att getter har tillgång till vedartade växter eller grenar året om. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen