10.9.4 Uppstallning av djur i endjursbox

Djuren får bara undantagsvis stallas upp i endjursboxar. Endjursboxen ska i så fall vara minst 2 m2 stor. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning