5.0.1.1 Andra regler du ska följa

Du som är certifierad för djurhållning ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20 och reglerna i kapitel 4 Växtodling. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen