3.4.4 Skadedjursbekämpning

Du ska alltid i första hand använda förebyggande åtgärder, som intrångsskydd, vid bekämpning av skadedjur på produktionsplatser där du bedriver KRAV-certifierad verksamhet. I andra hand får du använda fällor eller andra fysikaliska metoder. (K)

Följande metoder är tillåtna (K):

  • Frysning
  • Ultraljud
  • UV-ljus
  • Värme
  • Ånga
  • Diatomépuder
  • Kvävgas för syrereduktion
  • Elektricitet
  • Feromoner
(K) Regeln är KRAVs egen