4.11.1 Så- och planteringsjordar

Du får använda vermikulit, sand, lera, lättklinker och perlit i så- eller planteringsjordar. I övrigt får du använda de gödsel- och jordförbättringsmedel som är tillåtna enligt regelavsnitt 4.8. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen