11.1.1 Inga genetiskt modifierade organismer

Du får inte använda foderråvaror och fodertillsatser som innehåller eller är framställda av eller med GMO. (EU)

Om det finns risk att en produkt eller råvara innehåller GMO, eller är framställd av eller med GMO, så ska du skaffa ett intyg, eller i vissa fall låta analysera produkten (se regel 3.3.5). (EU/K)

För riskbedömning ska du använda KRAVs risklista för GMO i foder (utgåva 2022-01-01), som finns på www.krav.se. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen