11.5.4 Märkning av foder till sällskapsdjur

Du får märka foder till sällskapsdjur med KRAVs märke om fodret innehåller minst 95 procent KRAV-certifierade råvaror. Om fodret innehåller mindre än 95 procent KRAV-certifierade råvaror så gäller regel 20.3.5 om KRAV-certifierade ingredienser. (K)

Du som följer reglerna i avsnitt 11.5 får kalla ditt foder ”ekologiskt” men du får inte använda EU:s logotyp för ekologisk produktion. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen