15.2.3 Nivåbedömning vid inledande kontroll

Du ska vid den inledande kontrollen visa ditt certifieringsorgan att du har möjlighet att köpa in godkända livsmedel enligt den nivå du vill bli certifierad för. Detta gäller även vid byte av nivå för dig som redan är certifierad.

Du kan till exempel visa detta genom föregående års inköpsnivå, via dina leverantörers utbud eller på annat sätt som ditt certifieringsorgan anser trovärdigt.

(K) Regeln är KRAVs egen