12.1.9 Importerade och införda produktionshjälpmedel

Flyttad till regel 12.0.4 och 12.0.5