2.7.3 Uppsägning av avtal

När avtalet upphör drar ditt certifieringsorgan omedelbart tillbaka alla giltiga certifikat. Du får därefter inte använda KRAVs märke eller på något annat sätt hänvisa till KRAV. Du ska förstöra allt material som antyder att verksamheten är certifierad enligt KRAVs regler. Du får inte heller marknadsföra produkter som KRAV-certifierade. (K)

Ditt certifieringsorgan har rätt att under sex månader efter avtalets upphörande kontrollera att du inte otillbörligt använder eller hänvisar till KRAVs namn och märke. Det innebär bland annat att ditt certifieringsorgan har rätt att ta del av ditt företags bokföring, samt att kontrollera lager- och förpackningsutrymmen. (K)

Om du slutar tillverka KRAV-certifierade produkter men vill fortsätta att sälja de produkter du har kvar i lager, så ska du också fortsätta att vara KRAV-ansluten och ha ett giltigt avtal om certifiering. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen