3.10.1 Omfattning

Du som bedriver verksamhet som kan certifieras enligt kapitel 9 eller 16 men är lokaliserad utanför EU och EES kan certifieras enligt dessa allmänna verksamhetsregler. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen